Våra ämnen: Arsenik As, Kadmium Cd, Bly Pb, Kvicksilver Hg och TNT ( sprängämne)

Våra ämnen Arsenik As, Kadmium Cd, Bly Pb, Kvicksilver Hg och TNT ( sprängämne)