Vi på Envic-Sense tillverkar och utvecklar mätinstrument, som gör det möjligt för våra kunder att ta med instrumenten ut i verkligheten och på plats få svar.

Vår bakgrund från försvarsindustrin har gett oss värdefulla erfarenheter och kunskap i att bygga instrument som klarar av tuffa miljöförhållanden.

Genom att enkelt kunna utföra noggranna mätningar med svar inom 10 minuter för vattenprover (Jordprov inom en timme) får du som användare ett snabbt beslutsunderlag, kan agera snabbt om problem uppstått och kan enkelt följa olika processer.
Vårt mål är att göra det enkelt för våra kunder att få snabba svar på mycket låga halter av giftiga ämnen i vatten och jordprover.

Eva-Lena Gårdhagen

Civilingenjör
M.Sc.M.E
070- 590 52 22

Peter Gårdhagen

Civilingenjör
M.Sc.M.E
070-530 08 24