Vi på Envic-Sense tillverkar och utvecklar mätinstrument, som gör det möjligt för våra kunder att ta med instrumenten ut i verkligheten och på plats få svar.

Vår bakgrund från försvarsindustrin har gett oss värdefulla erfarenheter och kunskap i att bygga instrument som klarar av tuffa miljöförhållanden.

Genom att enkelt kunna utföra noggranna mätningar med svar inom 10 minuter för vattenprover (Jordprov inom en timme) får du som användare ett snabbt beslutsunderlag, kan agera snabbt om problem uppstått och kan enkelt följa olika processer.
Vårt mål är att göra det enkelt för våra kunder att få snabba svar på mycket låga halter av giftiga ämnen i vatten och jordprover.

Envic-Sense är grundat av makarna Peter och Eva-Lena Gårdhagen vilka båda är civilingenjörer från Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Eva-Lena född 1959 är företagets CEO och har mångårig erfarenhet mer än 15 år från svensk försvarsindustri och har arbetat på Ericsson Radio Systems i Göteborg med avancerade radarsystem. Eva-Lena arbetade med ILS och säkerhet på Bofors i Karlskoga för ett av svenska försvarets största projekt Strf 90 och hade rollen som Safety Manager och LSA Manager.

Vidare har Eva-Lena arbetat som teknisk konsult på 3K Akustikbyrån i Göteborg och där arbetat med ljud och vibrationsisolering samt med FEM-beräkningar. Eva-Lena har även varit anbudsansvarig på Bombardier Transportation för långa underhållskontrakt (5-20 års varaktighet) för tåg på avdelningen för After Sales Market.

Som konsult på det egna företaget G2 arbetade Eva-Lena inom projektledning och teknisk assistans till bland annat Svenska Räddningsverket. Svenska Räddningsverket bedrev under flera år två omfattande studier inom ramen för EU som syftade till att öka kunskaperna kring hur personminor skulle kunna spåras med hjälp av olika typer av gassensorer. Eva-Lena ansvarade för metod och teknik vid provtagningar och för utvärdering av tekniska underlag och resultat.

Efter avslutade projekt hos Räddningsverket beslutade sig Eva-Lena för att tillsammans med Peter att utveckla ett mätinstrument för fält analys av vattenprover och jordprover. Eva-Lena är patentnamn för alla av företaget Envic-Sense patent.

Peter född 1957 är företagets CSO/CTO och har mångårig erfarenhet mer 20 år från forskning och utveckling av försvarsmateriel först som konstruktör och projektledare och senare som chef i olika befattningar. Peter började sin karriär efter civilingenjörsexamen 1984 på Ericsson Radio Systems i Göteborg och kom att arbeta med högteknologiska nyckel komponenter till radarn för fightern JAS 39 Gripen. Peter avancerade snabbt till gruppchef som 26-åring. 1987 började Peter att arbeta för Bofors i Karlskoga och var där sektionschef för eldledningssystemet till Combat Vehicle 90, ett av svensk försvarsindustris största projekt. Peter har även varit projektledare för bland annat ett helt nytt vapensystem för bekämpning av moderna stridsvagnar.

1995 startade Bofors företaget Bofors Applied Technologies och Peter blev ansvarig för projektet som populärt kallades ” Bofors konstgjorda hundnos” eller ” Bofors Schnauzer”. Projektet syftade till att använda gassensorer istället för hundar vid detektion och sökning efter narkotika och sprängämnen. Projektet var ett internationellt samarbete mellan forskare från flera olika länder. Projektet såldes sedan av Bofors och de nya ägarna grundade Biosensor Applications 1997. Peter följde med till det nya företaget och var utvecklingschef fram till 1999. Peter är patentnamn på flera av Biosensor Applications patent.  1999 blev Peter utvecklingschef på försvarsföretaget Nammo Liab i Lindesberg. Huvud uppgiften på Nammo Liab var att utveckla metoder för destruering av olika typer av ammunition.

År 2000 startade Peter tillsammans med Eva-Lena konsultföretaget G2 Ingenjörsbyrå. Som konsult på G2 kom Peter att arbeta bland andra med Svenska Räddningsverket, företaget NIROS i Karlskoga samt med KCEM.  År 2006 beslutade sig Peter och Eva-Lena att starta företaget Envic-Sense med syfte att utveckla ett on-site fältinstrument för analys av vatten och jordprover med avseende på i första hand tungmetaller. Peter är patentnamn på alla Envic-Sense patent.

Eva-Lena Gårdhagen

CEO

Civilingenjör
M.Sc.M.E
070- 590 52 22

Peter Gårdhagen

CSO/CTO

Civilingenjör
M.Sc.M.E
070-530 08 24