FREEDD

FREEDD är ett instrument som kan mäta små halter av tungmetaller i vatten och jord.

Instrumentet har en fältanpassad design och använder sig av mätceller som byts när de förbrukats. Användandet av mätceller gör det möjligt att lämna labbet och ta med instrumentet ut i fält, fabriken, kraftverket osv.

Den teknik som FREEDD är uppbyggt kring kallas för QCM, Quartz Crystal Microbalance och det är en teknik som är väl etablerad inom främst biokemiområdet. Tekniken innebär mycket enkelt förklarat att man mäter egenfrekvensen hos en kristall som utgör själva sensorn. Genom att ytbehandla sensorn kan man få olika ämnen att selektivt fastna på kristallens yta och därmed förändras kristallen frekvens svarande mot hur mycket som fastnat.

Tutorial film FREEDD (Envic-Sense)

  • English